*

نویسه جدید وبلاگ

 

 

 

يك دفترچه خاطرات معنوي براي خودت داشته باش ؛ در آن حرف دلت را براي خدا بنويس 

راجع به : نا اميدي ها ؛ شاديها ؛ سردرگمي ها ؛ و خلاصه هر چه كه بخواهي ؛ از خدا تقاضاي تدبير كن 

مطمئنا او براي تو رهنموني مشخص مي كند

بروس ويل كنسن

 

 

 

 
گزارش تخلف
بعدی